Υπογραφή σύμβασης για Μαρίνα Βουλιαγμένης

Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (Εταιρεία) στα πλαίσια της υποχρέωσης δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών κατά τον Ν. 3340/2005 και την απόφαση ΕΚ 3/347/2005 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της κατακύρωσης στην Εταιρεία πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος είχε προκηρυχθεί από την...

Περισσότερα »

Entrance Coordinates: North 37 48 | North East: 23 46.5
get in touch
+30 210 8960012 - 5 | info@astir-marina.gr